Házirend

A Kardhal Netcafé Házirendje.

A járvány idején az üzlethelyiségekben a maszk viselése kötelező !

A Házirend hatálya kiterjed a Kardhal Netcafé üzlet és internetkávézó két üzletére, raktár és mellékhelyiségekre egyaránt, valamint mindazon személyekre, akik a létesítményt állandó vagy ideiglenes jelleggel használják és ott tartózkodnak.

A házirend célja, hogy leírja a létesítmény belső rendjét és azokat az alapvető szabályokat, amik biztosítják a zavartalan működéshez szükséges feltételeket, továbbá meghatározza a létesítmény rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló követelményeket.

Az üzlethelyiség teljes területe valamint a mellékhelyiségek, annak berendezései, eszközei, magántulajdon tárgyát képezik, ebből eredendően bármely, gondatlanságból vagy szándékos károkozásból származó anyagi kár , a károkozó teljes anyagi felelősségét vonja maga után.

Az üzlethelyiség hétköznapi használatára vonatkozó általános rendje:

Tilos az üzlet teljes területén jogszabályba ütköző tevékenységet folytatni, megbotránkoztató, félelmet keltő módon viselkedni, vagy olyan módon viselkedni, ami az emberekben rosszérzést kelt.

Tilos a dohányzás az üzlet egész területén, beleértve a mellékhelyiségeket, valamint a raktárakat is.

A közös használatú mosdók, és annak vizes berendezéseit mindenki köteles az eredeti rendeltetés szerint használni és a használat előtti tiszta, rendezett állapotban használat után is tisztán, rendezetten elhagyni.

Az üzlethelyiségbe belépni, ott tartózkodni, csak tiszta lábbelivel és öltözettel szabad.

Tilos az üzlethelyiségbe lőfegyvert behozni, ez alól csak a fegyveres testület szolgálatban levő tagjai kivételek.

Tilos a pult mögé, a raktárba, illetve olyan területre belépni és ott folyamatosan tartózkodni, ahol csak a cég alkalmazottai tartozódhatnak.

 

Az Internetkávézó hétköznapi használatára vonatkozó általános rendje:

 • A használónak megérkezéskor jeleznie kell igényét az Internet Kávézó felügyelőjének.
 • Az Internet használó, a szolgáltatást, a bejelentett és kifizetett időszakban használhatja. A kifizetett időszak lejárta után a használó köteles a szolgáltatás igénybevételét beszüntetni az igénybevételt vagy  ha ez fizikailag lehetséges, a gépre nincs várakozó, újabb összeg befizetésével meghosszabbítani.
 • A számítógépek használata csak rendeltetésszerűen történhet:
 • Tilos a monitorok fogdosása, bökdösése, mert maradandó károsodást okozhat az eszközön.
 • Tilos bármi nemű rongálás, károkozás.
 • Az eszközök rongálása vagy eltulajdonítása rendőrségi eljárást vonhat maga után.
 • A törvényt és közízlést sértő oldalak látogatása nem megengedett. Aki ezeket az oldalakat látogatja, időszakosan vagy teljes mértékben eltiltható az Internet Kávézó használatától.
 • A Kávézó Helyiségében napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől.
 • A mások  testi épségét veszélyeztető tárgyakat szigorúan TILOS behozni. (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.)
 • Magyarországon mind a könnyű, mind pedig a kemény drogok fogyasztása és birtoklása is büntetendő cselekmény, ezért azok behozatala szigorúan tilos!
 • A Vendégek  személyes tárgyainak használata kizárólag a tulajdonos személyes felelőssége, ezek bárminemű megrongálódása, eltűnése esetén a Kávézó vezetősége felelősséget nem vállal.